ŚWIADCZYMY USŁUGI:
- przeglądy, konserwacje, naprawy oraz legalizacje podręcznego sprzętu gaśniczego
- badanie ciśnienia i wydajności hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
- próby ciśnieniowe węży pożarniczych
- oznakowanie obiektów znakami ewakuacyjnymi i ochrony ppoż.
- impregnacja ogniochronna drewna i tkanin
- montaż i konserwacja systemów sygnalizacji pożarów
- montaż i konserwacja systemów oddymiania
- konserwacja drzwi przeciwpożarowych
- doradztwo w doborze ilościowym i jakościowym sprzętu ppoż.
- opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
- opracowanie dokumentacji ppoż. ( ekspertyzy , opinie )
- kontrola budynków w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
- stały nadzór w obiekcie ( INSPEKTOR OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ )
- wymiana butli CO2
sklep